Τρίτη συνάντηση έργου

Για τρίτη φορά, από την έναρξη του έργου, οι εταίροι συναντήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου. Κύριο θέμα αυτής της συνάντησης ήταν η προετοιμασία μιας έρευνας για την διερεύνηση του προφίλ των μειονεκτούντων μαθητών και των αναγκών τους. Επιπλέον, παρουσιάστηκε μια επισκόπηση της δομής του προγράμματος σπουδών και συζητήθηκε το περιεχόμενο του. Η ανάπτυξη του 1ου Πνευματικού Προϊόντος συνεχίζεται.