12та партньорска среща

На 4 април проведохме нашата 12-та партньорска среща. Фокусът отново беше програмата за електронно обучение за подготовка за мобилност, но този път дискусиите бяха подкрепени от демо-курс, пилотиран в Coursevo. Почти сме готови да представим нашето геймифицирано обучение в подкрепа на подготовката за мобилност на обучаемите в ПОО.