Поредна партньорска среща

Септември е този месец от годината, в който сме спокойни, пълни с енергия и ентусиазирани да събираме нови знания и опит. Този месец бележи началото на учебната година, но също така поставя нови задачи в работния процес, особено за тези, които участват в различни образователни дейности.

Изследователският екип на GAME IT прие предизвикателството да се срещне на 14 септември, за да обсъди напредъка на проекта, да разпредели нови задачи и да работи за създаването на висококачествено съдържание за геймифицираното обучение за подготовка на мобилност на обучаеми в ППОО и ПОО. Методологията за геймификация и шаблоните на съдържанието са готови и адаптирани. Договорихме се за разпределението на задачите и им поставихме срокове… Ще се срещнем отново следващия месец, за да проверим какво сме постигнали.