Партньорите по проект GAME IT се срещнаха отново

Изследователските екипи на GAME IT от всички 6 партньорски организации проведоха много ползотворна дискусия. След кратък преглед и обсъждане на почти готовите учебни програми за продължаващо професионално обучение и образование (ПОО) и първоначално професионално обучение и образование (ППОО), нашите екипи споделиха своите открития по отношение на технологичните решения, елементите на игрите и техниките за дизайн на игрите, които може да са най-подходящи за изготвянето на нашата програма за електронно обучение за Интелектуален продукт 2: Подготовка за геймифицирана мобилност.