Учебна програма GAME IT

Гръцкият екип, разработващ учебната програма за GAME IT, се срещна на 31 март, за да обсъди компетенциите за междукултурни умения за туризъм и гостоприемство според класификацията на ESCO.