Εργαστήριο μεταφοράς στο Ντόμπριτς της Βουλγαρίας

Από σήμερα, παρουσιάζουμε τα πνευματικά μας προϊόντα  GAME IT σε εκπαιδευτικούς, οργανισμούς ΕΕΚ και δημόσιους φορείς. Τις επόμενες 4 ημέρες, θα μεταφέρουμε και θα συζητήσουμε τα αποτελέσματα μας με τους ανθρώπους που θα τα χρησιμοποιήσουν στην πραγματική τους πρακτική. Η εστίαση σήμερα είναι στο πρόγραμμα σπουδών μας και στη δομή της εκπαίδευσης.