Πρώτη προσωπική συνάντηση της ομάδας

Η πρώτη μας προσωπική συνάντηση στα Χανιά είναι πολύ γόνιμη. Αφού συζητήσαμε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και την αξιολόγησή της, εξετάσαμε την πλατφόρμα Coursevo και τον χώρο GAME IT μέσα σε αυτήν. Στη συνέχεια στραφήκαμε στον σχεδιασμό της εργαλειοθήκης του Εκπαιδευτή.