12ο εργαστήριο συνεργατών

Στις 4 Απριλίου είχαμε τη 12η συνάντηση συνεργατών μας. Το επίκεντρο ήταν και πάλι το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης Mobility Preparation, αλλά αυτή τη φορά οι συζητήσεις μας υποστηρίχθηκαν από ένα δοκιμαστικό μάθημα που έγινε πιλοτικά στο Coursevo. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να εισαγάγουμε την παιγνιοποιημένη εκπαίδευσή μας για την υποστήριξη της προετοιμασίας για κινητικότητα της μάθησης ΕΕΚ.