Συνάντηση για το πρόγραμμα σπουδών του GAME IT

Η ελληνική ομάδα που αναπτύσσει το πρόγραμμα σπουδών GAME IT συναντήθηκε στις 31 Μαρτίου 2021 για να συζητήσει τις ικανότητες διαπολιτισμικών δεξιοτήτων για τον τουρισμό και τη φιλοξενία σύμφωνα με την ταξινόμηση ESCO.